O nás

Home / O nás

Kto sme a o čo nám ide

Asociácia Učiace sa Slovensko (AUS) je občianske združenie spájajúce jednotlivcov a organizácie, ktoré:

-hľadajú cestu pre deti, učiteľov, rodičov, ale aj celú spoločnosť, ako zmeniť vzdelávanie,majú nádej, že vzdelávanie môže byť iné,
-nevzdávajú sa v úsilí meniť vzdelávanie a hovoria o tom,
-chcú, aby zmeny vo vzdelávaní boli celospoločenskou témou, podporované všetkými relevantnými politickými silami naprieč politickým spektrom,
-vytvárajú komunitu, počúvajúcu a počutú politikmi terajšími i tými budúcimi,
-chcú byť verejnou kontrolou plnenia sľubov (najlepšie v podobe akčných plánov) rezortu školstva, vlády i parlamentu dnes i v budúcnosti,
-chcú dosiahnuť politickú a celospoločenskú zmenu pri zavedení novej reformy školstva Učiace sa Slovensko,
-uvedomujú si, že jediná cesta ďalšieho rozvoja spoločnosti a ochrana pred hlbším rozvinutím spoločenskej krízy je lepšie vzdelávanie.
-veria, že jedného dňa bude stáť vzdelanie, vzdelávanie a všetko, čo s ním súvisí na prvom mieste celospoločenského záujmu. Na tom musí pracovať vláda, politici a každý z nás.