Anna Chlupíková: Som za Učiace sa Slovensko alebo Nemať koncepciu je lacnejšie ako ju realizovať

Home / Nezaradené / Anna Chlupíková: Som za Učiace sa Slovensko alebo Nemať koncepciu je lacnejšie ako ju realizovať
Prestala som rozumieť niektorým veciam, udalostiam, ľuďom.
Zostručním a veľmi zjednoduším:
 1. Výsledky v testovaní žiakov sú zlé. Ministerstvo vyberie odborníkov, ktorým dá za úlohu vypracovať koncepciu, ako to zmeniť. Vypracujú v zmysle zadania, odovzdajú. Objednávateľ ju viacmenej odmietne.
 2. Výsledky v testovaní žiakov sú zlé. Učitelia sú nespokojní – nepáčia sa im podmienky v školstve, nastavenia, platy, vybavenie pomôckami, poukazujú na ministerstvo, ktoré to má zabezpečiť. Odborníci vypracujú koncepciu, ako to zmeniť. Učitelia ju skritizujú alebo väčšinou odmietnu. Nik z nich sa neprihlási, že to vidí lepšie a chcel by to napísať on.
 3. Výsledky v testovaní žiakov sú zlé. Rodičia, ktorým záleží nielen na známkach, ale na skutočnom rozvoji svojho dieťaťa, zakladajú školy, učia deti v domácom vzdelávaní, prihlasujú deti do škôl v Čechách či v Rakúsku. Koncepcia, ktorá by mohla požadované nastaviť na Slovensku, sa ich vnímania dotkne len okrajovo – veď svoje deti majú “poriešené”. Koncepciu ignorujú.
 4. Výsledky v testovaní žiakov sú zlé. Politici vedú siahodlhé diskusie o tom, ako zlepšiť školstvo. Vypracovanú koncepciu nedostanú ani na školský parlamentný výbor. O jednu starosť menej – netreba hľadať na ňu peniaze, netreba sa nedajbože dohodnúť a možno donekonečna hľadať vinníka, ktorý je zodpovedný za oné výsledky testovania. Politické body sa pripisujú, neefektívne školy nemusíme rušiť, lebo voliči, nemusíme robiť nepopulárne opatrenia, veď čo ak by sme stratili drahocenné hlasy, nemusíme sa spájať v tejto téme s inou stranou…….. lebo tu ide LEN o školstvo, také zaujímavé pred voľbami.
V každej z týchto skupín je pár ľudí, ktorých som sa dotkla neprávom.
Lenže – týchto pár ľudí nezmení naše školstvo. Nedokážu sami, bez spojenia, bez vízie spoločného cieľa niečo zmeniť. Po večeroch píšu, pripomienkujú, chodia na diskusie, okrúhle stoly už niekoľko rokov, vždy s nádejou, že už tentokrát to vyjde. Takými sú aj samotní autori koncepcie, sú to naši spojenci v optimizme a naivite, že posunieme slovenské školstvo na inú, dajme tomu, priemernú európsku úroveň.
Udalosti po odovzdaní ich práce možno zhrnúť do parafrázovaného názvu: Ako svet prichádza o básnikov….. a vizionárov školstva. Čoskoro nás pribudne viac, viacerí zabalíme svoje sny, hodiny práce navyše, hodiny písania projektov, hľadania peňazí na asistentov, na zlepšenie podmienok detí zo soc. znevýhodneného prostredia, posunu nadaných žiakov….
Aké budú výsledky slovenského školstva, keď odídu z neho poslední optimisti, naivní snívajúci riaditelia, obetaví učitelia, oduševnení vychovávatelia, nezaplatené kuchárky, rodičia, ktorým na školstve záleží? Kto ponesie zodpovednosť za neustále odkladajúce sa potrebné rázne kroky v našom školstve? Na koho ukáže ďalší pán minister pri hodnotení výsledkov? Opäť na učiteľov?
Nie, naše školstvo žije a napreduje NAPRIEK ministerstvu a NAPRIEK tomu, že nemáme koncepciu školstva už niekoľko rokov.
ŠKOLSTVO žije vďaka učiteľom a pomoci organizácií a neziskoviek, ktoré suplujú štát:
 • elektronizáciu v školstve sme si museli vydobyť NAPRIEK politikom a ministerstvu, len vďaka šialenstvu niektorých z nás a niektorých spoločností máme dnes elektronickú triednu knihu a možnosť používať elektronickú dokumentáciu, hoci dodnes sa nám kladú pod nohy prekážky
 • EDUMA stavia v školách mosty ako nástroj poznania znevýhodnených
 • INDÍCIA chodí po Slovensku a šíri myšlienky inovácií v školstve
 • PONTIS vytvára možnosti zlepšenia škôl
 • DOBRÁ ŠKOLA posúva motivačné príspevky zo zahraničia i z domácich škôl ku širokej pedagogickej verejnosti
 • ORANGE oceňuje aktívnych moderných učiteľov
 • TEACH FOR SLOVAKIA pomáha v sociálne znevýhodnených školách
 • MICROSOFT pre školstvo vzdeláva pre budúcnosť
 • LIBERATERRA ponúka iný pohľad na vyučovanie cez metódu R.A.U
 • EDULAB ukazuje, ako sa to v školstve dá inak
 • AKADÉMIA ALEXANDRA ponúka nový moderný spôsob vyučovania informatiky
 • FUTURES pomáha zorientovať sa v ďalšom smerovaní absolventov škôl
 • VĹČATÁ – ktoré nás učia ako na videohry s deťmi
 • INŠTITÚT PRE AKTÍVNE OBČIANSTVO inšpiruje učiteľov v oblasti vedenia žiakov k aktívnej účasti na tom, čo sa deje v spoločnosti
 • KOMENSKÉHO INŠTITÚT motivuje k inému pohľadu na vzdelávací proces
 • LEPŠIA GEOGRAFIA neuveriteľné nasadenie učiteľa, ktorý nielen miluje svoj predmet, ale rád sa so svojimi vedomosťami a prístupom podelí s inými
 • ExpEDÍCIA overovanie prepojenia vyučovacích predmetov na základe bádania
 • ZELENÁ ŠKOLA environmentalistika v praxi škôl
 • IRPU mentoringovo-koučingový program rozvoja učiteľa
 • eTWINNING program partnerstvá škôl
 • PREVENTISTA nás učí bezpečnosti na internete
 • ZA ŠKOLSKÉ KNIŽNICE – iniciatíva za zlepšenie školských knižníc
 • a mnohé ďalšie…
 • koordinujeme sa, pracujeme vo svojom osobnom voľnom čase, pripomienkujeme všetky legislatívne procesy ako SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
 • zakladáme asociácie, ktorých cieľom je pomáhať si navzájom a posúvať školstvo dopredu – špeciálni pedagógovia, psychológovia, výchovní poradcovia, učitelia jednotlivých predmetov, učitelia – knihovníci, vychovávatelia
 • hľadáme všade, kde sa veci hýbu dopredu, nečakáme na pokyny ministerstva, sme iniciatívni, navzájom sa inšpirujeme, vidíme, ako veci možno zlepšiť. Viete si predstaviť, kde by sme boli, keby sa to dialo S PODPOROU ministerstva? Keby títo vzácni, obetaví ľudia zo škôl nepracovali na inováciách vo svojich školách napriek, ale s pomocou ministerstva?
Pokrok v našom školstve nezastaví ani otáľanie s novou koncepciou. Títo ľudia, tieto organizácie, učitelia, ktorí prijímajú podané ruky inovátorov, novú koncepciu už realizujú. Stačí ich spojiť, počúvať a podporiť ich oficiálnym prijatím Učiaceho sa Slovenska ako Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Aj deti v školách učíme spolupracovať a hľadať prieniky v rôznorodosti našich myšlienok. Žeby sme to my, dospelí, nedokázali?
Iba ak by sme koncepciu, žiadnu koncepciu nechceli. Komu vyhovuje tento stav?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *