Juraj Vantuch: Každý môže byť nositeľom zmeny

Transformácia vzdelávania na Slovensku je  nevyhnutná.  Na hlboké problémy už v roku 2015 upozornila svojimi 9-timi alarmami iniciatíva A dosť ! a odvtedy sa stali intenzívnou témou vo verejnej diskusii. Súčasne vzniklo niekoľko skupín expertov, ktorí pripravili alebo pripravujú návrh veľkých zmien v školstve. Pýtame sa preto všetkých tímov na to, čo by mala reforma vzdelávania  priniesť. Kedy možno očakávať prvé veľké zmeny a aký je celkový horizont návrhu? Prečo ste si zvolili práve tento rok? Treba rozlišovať medzi zmenami v praxi a predložením materiálu. Reformný materiál by sa mal predložiť vláde a parlamentu niekedy v marci -apríli. S reformnými zmenami je to zložitejšie. Osobne pokladám všetky doterajšie veľké školské reformy za zle pripravené, a chybne motivované. Obyčajne sa argumentovalo nedostatkom času a veľkou reformnou tézou - nový model financovania vyvolá súťaž o žiaka,…
Read More